Nasze zaangażowanie w ochronę zdrowia, bezpieczeństwo pracy i ochronę środowiska naturalnego

Wszystkie spółki córki i spółki zależne grupy CFH zapewniają wzorowy poziom bezpieczeństwa i wydajności. Cały czas aktywnie wdrażamy nasze wysokie standardy w zakresie zarządzania jakością, ochroną pracy i środowiskiem. W tym celu zdefiniowaliśmy wysokie wymagania jakościowe i bezpieczeństwa zgodnie z normami międzynarodowymi, które obowiązują w całej grupie. Standardy te są ciągłe kontrolowane i ulepszane. Nasze zaangażowanie w jakość, ochronę zdrowia i środowiska pracy, ochronę środowiska naturalnego są potwierdzane i udokumentowane przez regularne audyty i certyfikację.