Skorzystaj z naszego międzynarodowego zasięgu

Grupa CFH prowadzi aktywną działalność na całym świecie. Międzynarodowa pozycja naszego holdingu umożliwia korzystanie z kompetencji CFH na całym świecie. 

 

Nasi specjaliści ze spółek córek i spółek zależnych CFH oraz doświadczenia zebrane w toku realizacji licznych projektów, zapewniają spełnienie standardów jakościowych CFH we wszystkich fazach projektowych. 

 

Poza tym w wielu krajach świata skorzystać można z usług kompetentnych przedstawicielstw handlowych spółek grupy CFH.