System zgodności: Wartości, którymi się kierujemy w grupie CFH

Przestrzeganie zasad w Grupie CFH stanowi podstawę wzajemnego szacunku i pielęgnowania naszych wartości w ramach współpracy z  klientami, partnerami biznesowymi, dostawcami i pracownikami.

Zasady prawne oraz praktyki etyczne Grupy są jasno określone oraz mocno zakotwiczone w naszym systemie zgodności. Dokładamy wszelkich starań, aby wszyscy pracownicy przestrzegali przepisy prawne i zasady korporacyjne.

Podstawowe wartości, którymi się kierujemy to: prawość, uczciwość i niezawodność. Oprócz tych wartości, kultura korporacyjna średniej wielkości firmy jest charakterystyczną cechą naszej grupy firm. Znajduje to odzwierciedlenie w zdolności oraz gotowości naszych pracowników do codziennego podejmowania niezależnych i kompetentnych decyzji.

Ponadto poszanowanie praw człowieka, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, polityka zrównoważonej ochrony środowiska i klimatu oraz efektywne gospodarowanie zasobami są dla nas ważnymi celami.

Grupa CFH  rozwija biznes wyłącznie w oparciu o jakość i uczciwość. Dlatego też prowadzimy politykę zerowej tolerancji w odniesieniu do oferowania „korzyści” jak i w odniesieniu do jakichkolwiek praktyk, które mogłyby wydawać się niewłaściwym wpływem czy też nieprawidłowością.

Nasz Kodeks postępowania dla dostawców, który można zobaczyć poniżej, stanowi podstawę innowacyjnej i udanej współpracy.