Czwarta rewolucja przemysłowa (Przemysł 4.0) – Innowacyjność dla powietrza

W grupie CFH innowacyjność jest silnie zakorzeniona. Tylko dzięki pracom rozwojowym naszej spółki córki CFT zgłosiliśmy już ponad 80 patentów, a tendencja ta wciąż rośnie. Wymagania stawiane rozwiązaniom w zakresie ochrony pracy i środowiska naturalnego wciąż rosną, zarówno w rozwijającej się na całym świecie branży górniczej, w branży budowy tuneli jak i w innych branżach przemysłowych. Rośniemy i my. 

 

Czyste powietrze i wentylacja jest i pozostanie kluczowym wyzwaniem kształtującym bezpieczeństwo pracowników, urządzeń i procesów. Dlatego realizując każde zadanie, skupiamy się od nowa na analizie wszystkich wyzwań i celów technicznych, przed którymi stawia nas dany projekt.

 

Dotyczy to również możliwości wykorzystania naszych produktów w cyfrowej czwartej rewolucji przemysłowej 4.0. W programie „Breathe the Innovation“  /Innowacyjność dla czystego powietrza/ – chętnie wykonujemy analizy korzyści, jakie zapewnia cyfryzacja procesów odpylania, oczyszczania gazów, wentylacji, chłodzenia i ogrzewania powietrza w ramach łańcucha tworzenia wartości dla klienta.