Rodzinne wartości podstawą wzrostu o międzynarodowym zasięgu

Nasza grupa propaguje kulturę korporacyjną o rodzinnym charakterze. Naszym pracownikom nie tylko stawiamy wymagania, ale również wspieramy ich rozwój. Wynikiem takiego nastawienia jest dobra atmosfera oraz znakomicie wykształceni specjaliści, świadczący dla naszych klientów usługi na najwyższym poziomie. 

 

Podstawę dla wybranej kultury korporacyjnej tworzy wizja naszej grupy: „Breathe the Difference”  /to czym oddychamy czyni różnicę/. Motto to oznacza, że chcemy dostarczać naszym klientom produkty i usługi, które w dziedzinie wentylacji rzeczywiście są decydująco lepsze. I to codziennie, tak aby zapewnić zdrowe warunki pracy i zwiększyć korzyści ekonomiczne generowane dla operatora.

 

Nasze motto: „Breathe the Difference“ oznacza również zachwyt i entuzjazm dla wszystkich projektów i zadań w przyszłości oraz możliwość zapewnienia wszystkim klientom kompleksowej obsługi i know-how. Motto to obowiązuje na wszystkich poziomach naszej organizacji, począwszy od centrali naszego holdingu, a skończywszy na spółkach i przedstawicielstwach
krajowych i międzynarodowych.